IE1. Derrigorrezko irakaskuntzako curriculum arlo batzuk, eta baita horien artean dagoen diziplina arteko harremana, ebaluazio-irizpideak eta dagozkien irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuen inguruko ezagutza didaktikoen multzoa erabiltzea.

IE1a: Material didaktikoen eraginkortasuna bermatzeko ezaugarriak deskribatzen ditu.

IE1b: Baliabide eta ikasmaterialaren integrazio egoki baterako oinarrizko baldintzak aplikatzen ditu.

IE1c: Programa eta hezkuntza proiektuen azterketa ikasmaterialekin duten koherentziaren arabera erlazionatzen ditu.

1. Ikasmaterialak Curriculum Proiektuetan

 

1.1. Eskola baliabidearen eta ikasmaterialaren kalitate-irizpideak

1.2. Eskola baliabidea eta ikasmateriala edukiak gauzatzeko tresna gisa ulertuta

1.3. Programa eta hezkuntza proiektuak azterketa ikasmaterialekin duten koherentziaren arabera

Komunikazioa

Komunikazioaren elementuak joan

Komunikazioaren estiloak joan

Material osagarriak

Sakontzeko

Komunikazio estiloak joan