Teoria

 

Azterketan  ondoko lau galdera garatu behar dira:​

  1. Deskribatu ikasle batek teknologiarekin ematen dituen hiru urratsak.
  2. Web 1.0, 2.0 eta 3.0ren arteko desberdintasunak azaldu.
  3. Definitu eLearning, bLearning eta mLearning.
  4. Deskribatu eten digital motak eta diseinu didaktiko batean izango lukeen eragina.

 

 

1. GAIA

JAKINTZAREN GIZARTEA

Zientzia, Teknologia eta Gizartea: Ezagutzaren Gizartea 

Informazio eta Ezagutzaren Gizartea (Ikusi)

Internet  (Ikusi)

Web 1.0 / Web 2.0 /Web 3.0  (Ikusi)

Eten Digitala (Ikusi)

Konpetentzia digitala (Ikusi)

2. GAIA

INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO TEKNOLOGIAK HEZKUNTZARAKO

Teknologia-bateratzea

Jaioterri digitalak / Native digital  (Ikusi)

Hezkuntzarako bitartekari eta eskenatoki berriak: Web 2.0 testuinguruak

Netiquette (ikusi)

eLearning; mLearning; b-Learning (Ikusi)

Formakuntza motak (MOOC; SPOOC; NOOC; OCW) eta plataforma motak (CMS; LMS; LCMS) (Ikusi)

Baliabide didaktikoen diseinua, elaborazioa, inplementazioa eta balorazioa sarean

Sareko baliabide didaktikoen diseinua eta ebaluazioa (TPACK, ECD-TIC, Bloom) (Ikusi)

Egile-tresnak: Creative Commons (Ikusi)

3. GAIA

INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIOen IRAKASKUNTZA-JARDUERA EGOKIAK

Hezkuntza-berrikuntza eta IKTen erabilera

Irakaskuntza-jarduera egokien identifikazioa, inplementazioa eta balorazioa