1. Ikasmaterialak Curriculum Proiektuetan

1.1. Eskola baliabidearen eta ikasmaterialaren kalitate-irizpideak

1.2. Eskola baliabidea eta ikasmateriala edukiak gauzatzeko tresna gisa ulertuta.

1.3. Programa eta hezkuntza proiektuak azterketa ikasmaterialekin duten koherentziaren arabera

IE1. Derrigorrezko irakaskuntzako curriculum arlo batzuk, eta baita horien artean dagoen diziplina arteko harremana, ebaluazio-irizpideak eta dagozkien irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuen inguruko ezagutza didaktikoen multzoa erabiltzea.

IE1a: Material didaktikoen eraginkortasuna bermatzeko ezaugarriak deskribatzen ditu.

IE1b: Baliabide eta ikasmaterialaren integrazio egoki baterako oinarrizko baldintzak aplikatzen ditu.

IE1c: Programa eta hezkuntza proiektuen azterketa ikasmaterialekin duten koherentziaren arabera erlazionatzen ditu.

Ebaluazioa

2. Ikasmaterialen Egokitasuna

2.1. Eskola ezagutzaren hautaketa eta baliabideen integrazioa

2.2. Ikasmaterialak irakaslearen funtzio eta pentsaeraren adierazpen gisa

2.3. Baliabidea eta ikasmateriala irakasle eta ikasle bitartekari gisa

IE2. Eskolako curriculumean bildutako zientzia zein kultura ezagutza testuen iruzkin kritikoa justifikatzea.

E2a: Baliabide didaktikoen aukeraketan eta erabileran eskolak gauzatzen dituen ezagutza eta kulturaren ezaugarriak azaltzen ditu. Baliabide didaktikoak proiektatzen dutenaz kontziente izatea

IE2b: Ikasmaterial bakoitzaren erabilerak umeengan zein irakasleriaren gaurkotze profesionalean duen eragina, bai modu agerikoa bai ezkutuzkoa, ebaluatzen du. Baliabide didaktikoak aztertzea (generoa)

Ebaluazioa

3. Digitalizazioa eta e-learninga

3.1. Hezkuntza-praktika eta formakuntzarako eszenatoki berriak digitalizazioaren garaian

           

3.2. Euskarri digitala kode desberdinen jo muga: irudi, testu, soinu zein multimedien uztarketa sarearen bidez

E1. Derrigorrezko irakaskuntzako curriculum arlo batzuk, eta baita horien artean dagoen diziplina arteko harremana, ebaluazio-irizpideak eta dagozkien irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuen inguruko ezagutza didaktikoen multzoa erabiltzea.

IIE3a: Baliabide didaktikoak eta irakaskuntza jarduera egokiak identifikatzen eta testuinguru digitaletan jasotzen ditu.

Ebaluazioa

4. Ikerketa

4. Ikerkuntza

4.1. Ezagutza zientifiko-akademiko

IE4: Ezagutza zientifiko-akademiko eta hezkuntza esperientziak baliostatzea

IE4b: Ezagutza ahoz, idatziz zein digitalki erepresentatzen du.

Ebaluazioa

5. Lan kooperatiboa

IE5: Elkarlanean lan egiten du, autonomiaz, lanak egunean eramaten eta denbora kudeatzen

Ebaluazioa