Helburuak
Informazioaren Gizarteko ikuspegia, aurrekariak eta ezaugarriak identifikatzea.
Informazio eta Ezagutzaren Gizartearen arteko ikuspegien desberdintasuna desberdintzea.
Irakasle batek ezagutzaren gizartean informazioa ezagutzan bihurtzeko prozedurak aipatzea.
Edukiak
Informazioaren Gizartea 
Ezagutzaren Gizartea
Oinarrizko Materialak 
Material Osagarria