Helburuak:
Internetaren definizioa, aurrekariak eta siglak beste kontzeptuetatik desberdintzea.
Internet sortu izanaren ondorio orokorrak eta hezkuntzan izan duen eragina deskribatzea.
Edukiak:
Internet:
Definizioa
Aurrekariak
Siglak
Ondorio orokorrak
Ondorioak hezkuntzan
Oinarrizko materiala:
Material osagarria:
Infoxikazioa (joan)
Formakuntza motak:
MOOC (joan)
NOOC (joan)
SPOOC (joan)
Interneten Historia: