Jardueren sekuentzia; Berritzeguneak proposatutako eskema (ikusi)

A. Hasierako fasea 

B. Garapen fasea 

C. Aplikazio eta komunikazio fasea 

D. Orokortze fasea 

Ereduak (ikusi)