“Hezkuntzako edozein eragilek genero-estereotipoek inposatzen duten garapen pertsonal mugatua gainditzeko eta pentsamenduan, jarreretan, portaeran, munduaren ikuskeran eta interpretazioan aldaketak eragiteko garatzen duen eskuhartze nahitazkoaren baitako eduki, helburu eta estrategien multzoa. Kultura androzentriko eta patriarkalak berezko duen sexu-diskriminazioak dakarren inertziak soilik justifikatzen du gizakien arteko desberdintasuna, eta hori prebenitu, orekatu edo errotik ateratzea da helburua” (Sanchez, 2015: 11).

Hezkidetza (joan)

Hizkuntzaren eta irudien inklusiboa (ez- sexista) (joan)

---

Ortzadar  Gara LGTBI+ (joan)

Nahiko: berdintasunerako, errespeturako eta biolentzia ezarako Hezkidetza programa 

  • Lehenengo zikloa (joan)

  • Bigarren zikloa (joan)

  • Hirugarren zikloa (joan)

SKOLAE (Nafarroa)

Hezkuntza Berriztatzea Hezkidetza (joan)

Hezkidetza & Generoa (joan)